Rudolf Wyder, Associazione svizzera di politica estera